INFOS

Juridische kennisgeving

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet inzake vertrouwen in de digitale economie, informeren wij u dat:


Deze website wordt uitgegeven door B-FIELD SRL, vertegenwoordigd door Chantal FITEN

E-mailadres: neem contact op met [- @ -] meningen.be

De publicatiedirecteur van de website “www.opinions.be” is Chantal FITEN


De serviceprovider die zorgt voor directe en permanente opslag is:

DYNAMIX NETWORK, SARL met een aandelenkapitaal van € 119.000, geregistreerd in het handels- en handelsregister van Marseille onder nummer 801 803 669 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Route de la Sainte Baume 338, 13390 AURIOL - FRANKRIJK